[:sk] 

Ing. František Zacharda, CSc.

 

Jedným z najviac diskutovaných obnoviteľných zdrojov energie je biomasa. Možno preto, že z hľadiska technického potenciálu je jej zastúpenie na Slovensku najvyššie, alebo aj preto, že jej využívanie má korene už v praveku. Oproti iným obnoviteľným zdrojom energie má biomasa výhodu aj v tom, že jej produkcia je pravidelne sa opakujúca, že vieme dopredu predpovedať aj veľkosť produkcie aj náklady na jednotku produkcie a keď poznáme aj druhové členenie, tak vieme si stanoviť aj energetický potenciál vyprodukovanej biomasy.

Celý článok Ing. Františka Zachardu, CSc.

[:]

Od kuvoze