[:sk]

Prosba:

Obraciame sa na vás aj s jednou nie úplne zvyčajnou žiadosťou. Táto žiadosť je určená primárne zhotoviteľom v projekte Zelená domácnostiam (ZD). Viacerí sa na nás, ale aj SAPI a KUVOZE, obrátili s realizačnými problémami. Štvrté kolo ZD bolo spustené na prelome novembra a decembra 2016. Trvá štyri mesiace. Ale táto zima je dosť odlišná (našťastie pre prírodu) od predchádzajúcich! Vôbec to nie je „stavebná“ zima. No a tu je tá situácia: Viac ako jeden a pol mesiaca zo štyroch sa vonku veľa nedá realizovať. Niektorým zhotoviteľom to reálne vytvára časový problém dokončiť do začiatku apríla svoje realizácie. Viacerí sa ozvali, iní nie. Aby sme spolu s KUVOZE a SAPI vedeli viesť naozaj relevantnú informovanú diskusiu so SIEA, potrebovali by sme vedieť, ako na tom časovo stojíte s realizáciami. Ak reálne vnímate, že nebudete stíhať všetko načas a nepôjde prácu kvalitne dokončiť, tak mi napíšte na Pavel@pavel-simon.com, nech máme prehľad a môžeme argumentovať reálnymi údajmi. 

Za spoluprácu ďakujeme.

[:en] 

[:]

Od kuvoze