[:sk]solárne panely umiestnenie

 

Každá domácnosť, ktorá má záujem o získanie príspevku v rámci projektu Zelena domácnostiam, by si mala dobre zvážiť výber zhotoviteľa. V každom prípade sa oplatí ešte pred uplatnením poukážky u zhotoviteľa zistiť si referencie o už zrealizovaných inštaláciách v rodinných a bytových domoch, overiť si vhodnosť navrhnutého technického riešenia a porovnať si cenové ponuky od viacerých zhotoviteľov. Využiť možno aj bezplatné energetické poradenstvo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

 

Zoznam oprávnených zhotoviteľov podrobnejšie

[:en]Each household that wishes to obtain a contribution to the project Green household, you should consider carefully selecting the contractor. In any case, it is worth it before redeeming vouchers at check contractor references to the already implemented installation in family and dwelling houses, to verify the appropriateness of the proposed technical solution and compare the bids from several contractors. There’s also free advice on energy in counseling centers ZIT ENERGIOU.[:]

Od kuvoze