IEA: Budúcnosť praje plynu, obnoviteľným zdrojom a elektromobilom. Plyn, ale najmä veterná a solárna energia nahradí v najbližších 25 rokoch uhlie, tvrdí World Energy Outlook 2016.