[:sk]Agrokomplex 2016

Štatistika za rok: 2015
Počet návštevníkov: 109 816
Počet firiem: 562
Výstavná plocha: 3 2126 m2
Otváracie hodiny: 18. až 20. augusta 2016 od 9.00 do 18.00
21. augusta 2016 od 9.00 do 17.00
Vstupné: 4 € Parkovací lístok pre osobné auto: 4 €
Vstupné zľavnené: 2 € Parkovací lístok autobus: 12 €
Parkovací preukaz areál: 40 €
Vystavovateľský preukaz: 15 € Parkovací preukaz parkovisko AX: 20 €
Firemná pozvánka: 4 € Katalóg výstavy: 3 €

Zľavnené vstupné:
Žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa ŤZP/S.

Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom).
Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča[:en]AGROKOMPLEX 2016[:]

Od kuvoze