[:sk]

stavedu

Konferencia k zahájeniu Národneho systému kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energeticej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Termín konania: 8. decembra 2016, 10:00 – 15:45 hod.

Miesto konania: Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33, Bratislava

 

Vstup na podujatie je bezplatný. Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať do 2. decembra tu.

 

Podujatie sa koná v rámci medzinárodného projektu STAV EDU, ktorý je financovaný z európskeho programu Horizon 2020.

Slovenským koordinátorom projektu je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Ako partneri sa na ňom podieľajú Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV).

[:]

Od kuvoze