[:sk]0sgctzcj_400x400

 

PROGRAM KONFERENCIE

MOŽNOSŤ ZNÍŽENIA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU – KONTAKT:

Mag. Hans Christian Kügerl
Obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva

Rakúske vel’vyslanectvo – Obchodné oddelenie
P.O.Box 138
814 99 Bratislava

T +421 2 59 10 06 00
F +421 2 59 10 06 99
bratislava@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/sk

Rakúsko je priekopníkom decentralizovaného dlhodobo udržateľného využitia bioenergie a patrí celosvetovo k priekopníkom v trvalo udržateľnej výrobe biomasy z poľnohospodárskeho, lesného a odpadového hospodárstva a vo využívaní priemyselnej a energetickej biomasy. Rakúske spoločnosti si vo vývoji techniky stredných a malých zariadení udržujú vedúcu pozíciu:

·         17% spotrebovanej energie v Rakúsku pochádza z biomasy

·         Zhruba 2 100 odovzdávacích staníc, 420 kogeneračných staníc a 1,5 milióna nainštalovaných kotlov a pecí robia z biomasy najvýznamnejší zdroj tepla rakúskych domácností

·         38% bioenergie spotrebujú domácnosti, 33% sa spotrebuje v priemysle a 13% v oblasti dopravy

·         Bioenergetická branža dosahuje obrat cca. 3 miliardy eur a zamestnáva takmer 20 000 ľudí, a to prevažne v štrukturálne slabých regiónoch

·         Využívanie bioenergií sa v porovnaní z 80-tymi rokmi zoštvornásobilo, zároveň sa zvýšila zásoba dreva v rakúskych lesoch takmer o 40%

·         80% použitého čerstvého dreva sa v Rakúsku priemyselne zužitkuje

Informácia poskytnutá od:

Mgr. Veronika Galeková

riaditeľka/director

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
Slovak Association of Photovoltaic Industry (SAPI)

Bajkalská 5/B
Bratislava 831 04
Slovakia

 

[:]

Od kuvoze