[:sk]

Dátum:
utorok, 26. júl 2016
Miesto:
SARIO, Trnavská cesta 100, Bratislava

 

SEKTOROVÉ ZAMERANIE

  • energetika ( obnoviteľných zdrojov energie – solar )
  • potravinárstvo / poľnohospodárstvo
  • farmaceutický priemysel
  • ICT (softvér)
  • stavebné materiály (upravený kameň, mramor)

Okrem vyššie uvedených odporúčaných odvetví a sektorov je vítaná aj účasť podnikateľských subjektov s iným  predmetom  činnosti, ktoré majú ambíciu presadiť sa na palestínskom trhu.

PODROBNOSTIsario-logo-SVK

[:en]A date:
Tuesday, July 26, 2016
The place:
SARIO, Vajnorská 100, Bratislava
Sectoral focus

energy (renewable energy sources – solar)
Food / Agriculture
pharmaceutical industry
ICT (software)
building materials (finished stone, marble)
In addition to the above recommended industries and sectors it is welcome and the involvement of business with another business activity that have an ambition to succeed in the Palestinian market.[:]

Od kuvoze