[:sk]

Motto 23. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2017:

„ENVIRONMENTÁLNE MYSLENIE PRE MOBILITU BUDÚCNOSTI“

Miesto: Hotel Kormorán, Šamorín – Čilistov, SR

ZAMERANIE, ORGANIZAČNÉ POKYNY, KONTAKTY

 

 [:en]SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Faculty of Mechanical Engineering &

MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC  invite you to the 23rd year of International Scientific Conference

Motto: „Environmental thinking for mobilty of the future“

The Conference Topics, Deadlines, TOP 2017 Awards,  The Conference Secretarial

[:]

Od kuvoze